Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii vialetmego letmego

April 06 2017

Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"

March 23 2017

9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 vialetmego letmego
0776 2490 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu vialexxie lexxie

March 13 2017

5012 cfc4 500
ONA
Reposted frompamietaj pamietaj viadiedrunk diedrunk
1922 855c 500
Reposted frombitner bitner viawpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadiedrunk diedrunk
6034 96e8 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues

February 27 2017

Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viaBalsamistka Balsamistka
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu.  - Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem. 
— Láska nebeská / Mariusz Szczygieł
Reposted fromciarka ciarka viaBalsamistka Balsamistka

February 25 2017

Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge vialexxie lexxie
1889 639b
6601 90f8 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamyzone myzone

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted frommslexi mslexi viamyzone myzone
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viacytaty cytaty
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
4547 c299 500
Reposted fromsnowlake snowlake vialexxie lexxie

February 19 2017

1495 89a0 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viamiktoria miktoria
I mam patrzeć, jak ty będziesz umawiać się z chłopcami, zakochasz się w którymś i wyjdziesz za mąż?- jego głos stwardniał.- A ja będę umierał po trochu każdego dnia.
— Cassandra Clare
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

March 31 2015

Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było.
— Alan Alexander Milne – Chatka Puchatka (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaro-koko ro-koko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl