Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

4547 c299 500
Reposted fromsnowlake snowlake vialexxie lexxie

February 19 2017

1495 89a0 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viamiktoria miktoria
Sponsored post
I mam patrzeć, jak ty będziesz umawiać się z chłopcami, zakochasz się w którymś i wyjdziesz za mąż?- jego głos stwardniał.- A ja będę umierał po trochu każdego dnia.
— Cassandra Clare
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

March 31 2015

Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej Prosiaczka tam nie było.
— Alan Alexander Milne – Chatka Puchatka (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaro-koko ro-koko

March 27 2015

7435 a1c6 500
Reposted fromkattrina kattrina viaaillie aillie

February 13 2015

5405 88b4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakiks kiks

January 13 2015

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

December 30 2014

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 viamilostki milostki

September 16 2014

2913 aa12 500
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaburdel burdel

September 11 2014

September 01 2014

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaciepla-vodka ciepla-vodka

August 25 2014

4101 5a66

July 31 2014

Reposted fromheartbreak heartbreak viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 17 2014

Reposted frommoreorless moreorless via100suns 100suns

May 13 2014

Reposted fromodettastoned odettastoned viaburdel burdel

May 12 2014

Reposted fromButWhy ButWhy viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 11 2014

6667 a2a7 500
Reposted frombaboooshka baboooshka via100suns 100suns
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty

May 02 2014

5313 4007
Reposted fromaniczorka aniczorka viamrautyna mrautyna

April 30 2014

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaminimalizm minimalizm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...